นายกฯ สวีเดน เด้งพ้นเก้าอี้ หลังสภาลงมติไม่ไว้วางใจ เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติ

รัฐสภาของสวีเดนลงมติโค่นนายสเตฟาน ลอฟเวน ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการลงมติไม่ไว้วางใจในวันนี้ โดยให้เวลานายลอฟเวนซึ่งเป็นผู้นำพรรคโซเชียลเดโมแครต 1 สัปดาห์เพื่อลาออก และมอบอำนาจให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรในการสรรหารัฐบาลใหม่ หรือจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว ทั้งนี้ รัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจนายลอฟเวน ด้วยคะแนนเสียง 181 เสียง จากที่นั่งในสภาทั้งหมด 349 ที่นั่ง

นายลอฟเวนเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสวีเดนที่ต้องออกจากตำแหน่งจากการลงมติในสภา โดยนายลอฟเวนจะออกมาแถลงข่าวอีกครั้งในวันนี้

ด้านพรรคฝ่ายซ้ายได้ออกมาตำหนินายลอฟเวนว่าเป็นผู้สร้างวิกฤตในสวีเดน โดยระบุว่า “ไม่ใช่พรรคฝ่ายซ้ายที่ยอมแพ้ต่อรัฐบาลของพรรคโซเชียลเดโมแครต แต่รัฐบาลต่างหากที่ยอมแพ้ต่อพรรคฝ่ายซ้ายและประชาชนชาวสวีเดน”

เมื่อรัฐสภาเข้าสู่ภาวะชะงักงัน จึงไม่เป็นที่แน่ชัดว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรจะหันไปหาใครเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่หากนายลอฟเวนลาออก โดยผลการสำรวจความคิดเห็น ระบุว่า กลุ่มฝ่ายกลาง-ซ้ายและกลุ่มฝ่ายกลาง-ขวามีคะแนนใกล้เคียงกัน ดังนั้น การจัดการเลือกตั้งในทันทีอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจนเช่นเดียวกัน